Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

W czym pomagam

Najczęściej pomagam firmom produkcyjnym oraz tym, które związane są z rynkiem nieruchomości.
Doradzam, konsultuję, biorę udział w negocjacjach. Wskazuję ryzyka prawne w prowadzonej działalności, a w razie potrzeby reprezentuję klientów podczas transakcji sprzedaży firm i nieruchomości.
Dbam o poczucie bezpieczeństwa i płynność w prowadzeniu biznesu, prowadzę działalność w zgodzie z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Staram się mówić językiem, który ludzie rozumieją i nie zarzucać ich informacjami, których nie potrzebują.

Najczęściej moja pomoc dotyczy:
1. Umowy między firmami – ustalanie warunków współpracy między przedsiębiorcami, tworzenie i negocjacje umów;
2. Nieruchomości – wsparcie prawne w procesie sprzedaży, negocjacje ze współwłaścicielami, ustalanie jak najkorzystniejszych zasad zagospodarowania;
3. Zabezpieczenie biznesu – przekształcenia firm w spółki, pomoc przy przekazaniu biznesu następnemu pokoleniu.

Niektóre z projektów, przy których pomagałem:

1. Umowy między firmami
• Klient z branży produkcji paliwa potrzebował zawrzeć kontrakty z dwoma nowymi, ważnymi dostawcami.
o Moja pomoc polegała na przygotowaniu projektu umowy oraz na wsparciu w negocjacjach jej finalnej treści.

• Klient projektujący dla deweloperów apartamentowce potrzebował wzoru umowy, którą będzie zawierał z nowymi klientami.
o Pomogłem zebrać dotychczasowe zasady, na jakich działał klient i przygotowałem nowy wzór umowy.

• Klient z branży logistycznej chciał uregulować współpracę z firmą informatyczną tworzącą dedykowane oprogramowanie.
o Pomogłem zebrać ustalenia biznesowe miedzy klientem a firmą informatyczną, przygotowałem wzór umowy, wspierałem klienta w negocjacjach jej finalnej treści.

Podsumowując: w czym przykładowo pomagam w zakresie umów między firmami:
– badam kontekst współpracy, prognozuję co może pójść nie tak,
– przygotowuję projekty nowej umowy lub dostosowuję umowę, na której klient działał dotychczas,
– pomagam negocjować treść umowy, biorę udział w spotkaniach,
– pomagam wykonywać umowę zgodnie z jej postanowieniami, pomagam rozwiązywać ewentualne problemy pojawiające się w trakcie realizacji umowy.

2. Nieruchomości
• Klient potrzebował sprzedać zabytkową nieruchomość, której był współwłaścicielem
o Brałem udział w negocjacjach ze współwłaścicielami oraz w negocjacjach z kupującymi; przygotowałem i negocjowałem treść umowy sprzedaży.

• Klient potrzebował porozumieć się ze współwłaścicielami odnośnie zagospodarowania i sprzedaży kilku wspólnych nieruchomości.
o Ustaliliśmy strategię wyjścia ze współwłasności oraz podziału nieruchomości między współwłaścicieli, brałem udział w negocjacjach, w imieniu klienta ubiegałem się o możliwie korzystne warunki wykorzystania nieruchomości

• Warszawski deweloper potrzebował zbadać jak duży budynek będzie mógł postawić na działce, którą planował kupić.
o Przygotowałem analizę w jaki sposób można wykorzystać działkę.

Podsumowując: w czym przykładowo pomagam w zakresie nieruchomości:
– badam i wyjaśniam stan prawny nieruchomości; sygnalizuje ryzyka z jakimi wiązać się będzie zakup danej nieruchomości,
– badam przed kupnem co będzie można wybudować na danej nieruchomości,
– negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości,
– pomagam w ustaleniach między współwłaścicielami odnośnie zagospodarowania nieruchomości,
– pomagam uzyskiwać najlepsze warunki wykorzystania danej nieruchomości,
– pomagam w negocjacjach umów najmu lokali na cele komercyjne i mieszkalne,
– pomagam rozwiązywać konflikty z sąsiadami.

3. Zabezpieczenie biznesu: przekształcenia firm w spółki, pomoc przy przekazaniu biznesu na rzecz dzieci
• Klient z branży gospodarki odpadami chciał przekształcić działalność gospodarczą w spółkę zoo. Równocześnie potrzebował pomocy przy uregulowaniu relacji z wierzycielami.
o Pomogłem w przygotowaniu biznesu do przekształcenia, asystowałem w wyjaśnianiu spraw z wierzycielami.

• Klient chciał kupić firmę, w której był dyrektorem zarządzającym.
o Pomogłem w procesie zakupu firmy, brałem udział w negocjacjach ze sprzedającym.

• Klient z branży zaopatrzenia przemysłu przygotowywał firmę do przekazania na rzecz syna.
o Wspólnie przygotowaliśmy strategię przekazania firmy, wybraliśmy najkorzystniejszy model jej przejęcia.

• Klient z branży produkcyjnej przejął biznes po rodzicach.
o Pomogłem klientowi w prowadzeniu biznesu.

Podsumowując: w czym przykładowo pomagam w zakresie przekształcania i zabezpieczania biznesu:
– pomagam wybrać optymalna formę działania (działalność gospodarcza czy spółka, jeżeli spółka – to jaka),
– pomagam wdrażać w życie zmiany formy działalności,
– towarzyszę po przekształceniu tak by firma mogła płynnie kontynuować działanie.